^ TOP BACK

Výber z aktuálnej ponuky

Administratívne priestory

 

1. Kancelária s podlahovou plochou 15 m² nachádzajúca sa na 1.poschodí  administratívnej budovy na ul. Bodona, nájomné 70 €/mesiac bez DPH, plus náklady za spotrebu elektrickej energie v kancelárii meranej samostatným elektromerom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kancelária s podlahovou plochou 18,25 m²  nachádzajúca sa na 1. posch. administratívnej budovy na Krajinskej ul., nájomné 129,- €/mesiac bez DPH, v nájomnom sú započítané náklady na vykurovanie a spotrebu vody, náklady za spotrebu elektrickej energie sú platené zvlášť na základe skutočnej spotreby nameranej samostatným elektromerom. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Kancelária s podlahovou plochou 15,5 m² plus loggia nachádzajúca sa na 3.poschodí administratívnej budovy na Krajinskej ul., nájomné 110,-€/mesiac bez DPH, v nájomnom sú započítané náklady na vykurovanie a spotrebu vody, náklady za spotrebu elektrickej energie sú platené zvlášť na základe skutočnej spotreby nameranej samostatným elektromerom.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skladové a výrobné priestory

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------